2
rujan
2013

Pozivamo sve pčelare 5. generacije pčelarske škole na svečanu promociju koja će se održati 10. rujna 2013. u maloj koncertnoj dvorani Spomen doma sa početkom u 17,30 sati. Pozivamo također sve ostale pčelare jer će se u sklopu promocije održati i sljedeća predavanja.

Dr. Maja Dražić – “Selekcija i praćenje kvalitete matica”
Prof. Nikola Kezić – “Informacije o novim trendovima kontrole i načinima suzbijanja varoe”
Dr. Dragan Bubalo – “Utjecaj neonikotinoida na pčelinju zajednicu”
Prisustvovanje promociji i predavanjima je besplatno.