7
studeni
2011

Poziv na skupštinu i predavanje

Temeljem članka 34. statuta udruge sazivam godišnju skupštinu Udruge pčelara “LIPA” Pazin dana 17. studenog (četvrtak) 2011. godine s početkom u 18:30 sati u maloj koncertnoj dvorani Spomen Doma sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Otvaranje skupštine
  2. Izbor radnog predsjedništva
  3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  4. Izbor verifikacijske komisije
  5. Izvještaj o radu udruge, financijski izvještaj za 2010 godinu i plan rada za naredno razdoblju
  6. Rasprava po izvješćima i njihovo prihvaćanje
  7. Odluka o pristupanju LAG-u središnje Istre.
  8. Pitanja i prijedlozi
  9. Razno

Molimo sve pčelare da se odazovu skupštini!

Nakon skupštine održat ćemo predavanje.

Sukladno odluci Upravnog odbora Udruge od 04.11.2011 godine članarina za 2012 godinu se utvrđuje u visini od 350,00 kn.
Molimo sve pčelare da navedeni iznos od 350,00 kn uplate do 20 prosinca 2011 godine jer se nakon tog datuma više neće sakupljati.
Visina članarine pridruženih članova iznosi 150,00 kn.