5
kolovoz
2021

Vlada RH je 29.7.21. na svojoj sjednici donijela Program potpore pčelarima zbog gubitka medonosnog potencijala ukupno vrijedan tri milijuna kuna, te Izmjene i dopune NPP za razdoblje 2020.2022. godine.

Slijedom navedenog programa pčelarima će se sufinancirati realizirana nabava šećera za prihranu pčela u razdoblju od 1.03.2021. do 1.09.2021. godine
Sufinanciranje nabave šećera za prihranu pčela predviđene ovim Programom proporcionalno će se raspodijeliti pčelarima u skladu s ukupnim prihvatljivim brojem zajednica, a najviše do 20,00 kuna po pčelinjoj zajednici. Provedba ovoga Programa propisat će se Pravilnikom, a provodit će ga Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Skrećemo pozornost svim pčelarima da prilikom nabavke šećera zatraže račun sa svim podacima ( kao što je to bilo kod nabavke lijekova).

Program potpore možete pogledati na sljedećem linku:

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//2016/Sjednice/2021/srpanj/71%20sjednica%20VRH//71%20-%2020%20Program%20potpore.docx