24
rujan
2012

Kontrola kvalitete meda

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, sakuplja uzorke uniflornog meda za ispitivanje kvalitete. Ispitivanje meda biti će subvencionirano, tako da će pčelara koštati 70,00 kn po uzorku.

Svi pčelari koji to žele trebaju dostaviti uzorke meda u navedenu Agenciju u Pazinu, najkasnije do 30.09.2012 godine (poželjno što prije). Za sve bitne informacije na raspolaganju su djelatnici Agencije na tel. 052 622 352 ili Mob. 091 763 2586
Predsjednik
Ranko Anđelini