9
siječanj
2009

Sastanak će se održati u utorak 13. siječnja u 17.30 sati u maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu sa sljedećim dnevnim redom:

 • Prikupljanje uzoraka meda za ocjenjivanje na 4. danima meda u Pazinu.
  Potrebno je donijeti 2 tegle po 1 kg i 1 teglicu od 0,5 kg, po uzorku.
  Cijena: 100 kn za članove udruge, 150 kn za ostale.
  Prikupljanje uzoraka medice za ocjenjivanje:
  Potrebno je, po uzorku, dostaviti 4 boce, minimalne zapremine od 0,375 l,
  Cijena: 100 kn po uzorku
 • Prikaz dokumentarnog filma “Kad pčele utihnu”
 • Izvještaj sa prvog sastanka pčelarske komisije Alpe Adria – aktivna problematika u pčelarstvu (Bubola Arduino)
 • Uplata članarine:
  300 kn sa pretplatom na časopis “Pčela”
  150 kn bez pretplate na časopis “Pčele”

Napomena: mole se pčelari koji su u mogućnosti da uplate članarinu na ovom sastanku kako bismo se kasnije na sljedećim sastancima mogli posvetiti predavanjima i aktivnostima.