14
travanj
2015
Obavijest pčelarima u vezi VMP-a za suzbijanje varoe

Obavještavamo pčelare Bujštine, Pazinštine, Poreštine i Buzeštine da je krajnji rok za naručivanje lijeka za varou pomaknut na 25. svibnja 2015. Cijene i uvijeti plaćanja ostaju isti. Osobni dolazak i akontacija obvezni., univ.mag.vet.med. Krešimir Pavlović, Veterinarska ljekarna VET K&K, Umag

Prema Pravilniku o provedbi mjera nacionalnog pčelarskog programa u vezi prava pčelara na potporu za nabavu veterinarsko-medicinskih proizvoda svaki registrirani pčelar je obvezan tretirati pčelinje zajednice VMP protiv varoe koji je na javno objavljenoj listi lijekova odobrenih u Republici Hrvatskoj (Thymovar, ApiGuard, ApiLife Var, Check Mite +, Bayvarol). Saznajte više »