5
prosinac
2009

Predavanje i učlanjenje u udrugu

Na sastanak udruge pčelara “Lipa” Pazin koji će se održati 16.12. 2009. (srijeda) u 1715 sati u Spomen domu u Pazinu.
Tema: uginuće pčela, sa posebnim osvrtom na uginuća izazvana pesticidima

Saznajte više »